திருச்சியில் இல்லம் தேடி கடல் மீன்கள் நாளைய (18.03.2023) விலை நிலவரம்

திருச்சியில் இல்லம் தேடி கடல் மீன்கள் நாளைய (18.03.2023) விலை நிலவரம்

EAT FULLY SEA FOODS (DATE : 18.03.2023) (MOBILE: +91 96772-69777) 

           
வஞ்சீரம் ( KING FISH )                             -  860
இறால் ( PRAWN )                                     - 560
பாறை மீன் ( TRAVELLY )                        - 460
சீலா ஊளி மீன் ( BARACUDA BIG )     - 440
நண்டு ( BLUE CRAB ) BIG.                      - 620
வெள்ளை கிலங்கன் ( LADY FISH      - 460
விலை மீன் ( EMPORER BIG )                - 540
விலை மீன் ( EMPORER  )                      - 460
சங்கரா மீன் ( TRAVELLY BIG )              - 400
முரல் ( NEEDLE FISH ).                            - 400
அய்லை ( INDIAN MACKREAL )            - 300

   (PRICE INCLUDING CUTTING CHARGES ONLY) 
                (DELIVERY CHARGES EXTRA)

#திருச்சி_விஷன் செய்திகளை வாட்ஸ் அப் வழி அறிய....
https://chat.whatsapp.com/CVEI9HGZeZI6ualvRGNLGP
#டெலிகிராம் மூலமும் அறிய.... https://t.me/trichyvisionn