திருச்சியில் இல்லம் தேடி கடல் மீன்கள் நாளைய (22.03.2023) விலை நிலவரம்

Mar 22, 2023 - 07:15
 528
திருச்சியில் இல்லம் தேடி கடல் மீன்கள் நாளைய (22.03.2023) விலை நிலவரம்

(EAT FULLY SEA FOODS - DATE : 22.03.2023 - MOBILE: +91 96772-69777)

             
வஞ்சீரம் ( KING FISH SLICE )            ₹ 1200
வஞ்சீரம் ( KING FISH )                         ₹ 880
நண்டு ( 3 STAR CRAB )                        ₹ 480
இறால் ( PRAWN )                                  ₹ 600
விளமீன் ( EMPEROR FISH )                 ₹ 460
விளமீன் ( EMPEROR FISH )                 ₹ 380
பாறை ( BIG TRAVELLY )                       ₹ 580
ஊளி சீலா ( BRACUDA )                      ₹ 500
கொடுவா                                                ₹ 460
அய்ல மீன் ( MACKREAL )                    ₹ 320

(PRICE INCLUDING CUTTING CHARGES ONLY - DELIVERY CHARGES EXTRA)

#திருச்சி_விஷன் செய்திகளை வாட்ஸ் அப் வழி அறிய....
https://chat.whatsapp.com/CVEI9HGZeZI6ualvRGNLGP
#டெலிகிராம் மூலமும் அறிய.... https://t.me/trichyvisionn