திருச்சி விஜய் பால் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு!

திருச்சி விஜய் பால் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு!

திருச்சி துறையூர் பகுதியில் இயங்கிவரும் விஜய் பால் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.