ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் அரசு பள்ளிக்கு மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு மற்றும் 200 மரக்கன்றுகள்!!

ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் அரசு பள்ளிக்கு மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு மற்றும் 200 மரக்கன்றுகள்!!

இத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பள்ளி வளாகத்தில் 200 மரக்கன்றுகளும் நடப்பட்டுள்ளது.