திருச்சியில் இல்லம் தேடி கடல் மீன்கள் நாளைய (19.03.2023) விலை நிலவரம்

திருச்சியில் இல்லம் தேடி கடல் மீன்கள் நாளைய (19.03.2023) விலை நிலவரம்

(EAT FULLY SEA FOODS - DATE : 19.03.2023) (MOBILE: +91 96772-69777)

             
வஞ்சீரம் ( KING FISH SLICE )            ₹ 1260
வஞ்சீரம் ( KING FISH )                         ₹ 960
நண்டு ( 3 STAR CRAB )                        ₹ 480
இறால் ( PRAWN )                                  ₹ 600
விளமீன் ( EMPEROR FISH )                 ₹ 520
பாறை ( BIG TRAVELLY )                       ₹ 480
ஊளி சீலா ( BRACUDA )                      ₹ 540
கொடுவா                                                ₹ 460
நெத்திலி ( Anchovy )                            ₹ 380
அய்ல மீன் ( MACKREAL )                    ₹ 320

(PRICE INCLUDING CUTTING CHARGES ONLY - DELIVERY CHARGES EXTRA)

#திருச்சி_விஷன் செய்திகளை வாட்ஸ் அப் வழி அறிய.... https://chat.whatsapp.com/CVEI9HGZeZI6ualvRGNLGP

#டெலிகிராம் மூலமும் அறிய.... https://t.me/trichyvisionn