திருச்சி எஸ்ஆர்எம் மருத்துவ கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி திட்டம்!!

திருச்சி எஸ்ஆர்எம் மருத்துவ கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி திட்டம்!!

Advertisement

...... திவ்யா....

SRM மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை நடத்திய " அடிப்படை வாழ்க்கை ஆதரவு" பயிற்சித் திட்டத்தில் திருச்சி தேசிய கல்லூரியின் அடிப்படைக் குழு மாணவர்கள் 28 பேர் கலந்து கொண்டனர். இப்பயிற்சியில் SRM மருத்துவக் கல்லூரியின் டீன், டாக்டர் ரேவதி, துணை இயக்குநர் டாக்டர்என்.பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

Advertisement

டாக்டர் பாலசுப்பிரமணியன் அடிப்படை வாழ்க்கை ஆதரவில் ஈடுபட்டுள்ள நடைமுறைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு விளக்கினார். மாணவர்களுக்கு வெவ்வேறு குழுக்களில் அடிப்படை அவசர மருத்துவ நடைமுறைகள் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.

மேனெக்வின்கள் மற்றும் அடிப்படை மருத்துவ உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்கு இருதய நுரையீரல் புத்துயிர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. பயிற்சியின் முடிவில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சான்றிதழ் மற்றும் கை புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன.

Advertisement