திருச்சி தனியார் நிறுவனத்தில் காத்திருக்கும் வேலைவாய்ப்பு

திருச்சி தனியார் நிறுவனத்தில் காத்திருக்கும் வேலைவாய்ப்பு

திருச்சியில் ABA trading corporation நிறுவனத்தில் பணிப்புரிய ஆட்கள் தேவைப்படுகின்றனர் .அனுபவமும் ஆர்வமும் உள்ளவவர்கள் வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ள கீழே உள்ள படத்தில் விவரங்கள் காணுங்கள்.

திருச்சி விஷன் செய்திகளை வாட்ஸ் அப் வழி அறிய

https://chat.whatsapp.com/Ge0RgD7SIGiHznfNQgIidr